شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

حسين-354

+ دوستان بزرگوار ولادت كريمه اهل بيت را به همتون تبريك ميگم . شرمنده اما بعد از مدتها فرصتي نصيب شد و تونستم ول را بروز كنم منو خيلي خوشحال ميكنيد كه بهم سر بزنيد .
ايمان
89/7/17
چراغ جادو
حسين-354
رتبه 0
0 برگزیده
88 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
حسين-354 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top