شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام بر دوستي كه فردا تولدش هست . بهداد عزيز تولدت مبارك
beran
89/3/7
نيلوفر
*** لمس بودنت مبـــــــــــــــــارک ***
beran
تووووللللدددددتتتتتتت مبارككككككك
درب کنسرو بازکن برقی
حسين-354
رتبه 0
0 برگزیده
88 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
حسين-354 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top